background

Wzrost sprzedaży pomp ciepła

Rok 2012 przyniósł 20% wzrost sprzedaży pomp Ciepła w Polsce.

Badania zostały przeprowadzone na urządzeniach typu: solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda oraz powietrze/woda tylko do c.w.u. Wynika z nich, że największym powodzeniem wśród polaków cieszą się pompy typu powietrze/woda (tylko do C.W.U.), to aż 5600 sprzedanych urządzeń. Następne w kolejności są pompy ciepła solanka/woda, których ilość szacowana jest na 4800 szt.

Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2011 i 2012 według ilości sprzedanych urządzeń poszczególnych typów. (Źródło: PORT PC)

Ogółem w roku 2012 sprzedano ponad 12600 pomp ciepła, wynik ten jest o 20% lepszy od 2011 roku, gdzie sprzedano 10000 szt. Największy przyrost rok do roku osiągnęły pompy ciepła typu powietrze/woda, około 35%. Sprzedaż pomp ciepła typu powietrze/woda tylko do c.w.u. wzrosła o około 25%, a pomp ciepła typu solanka/woda o około 11%.

Paweł Lachman prezes Zarządu Stowarzyszenia PORT PC stwierdził, iż badania wskazują na znaczny wzrost zaufania polaków do pomp ciepła. Niewątpliwie najlepiej oceniane są urządzenia markowe, wpływa to na większy wzrost sprzedaży tych urządzeń w porównaniu z całym rynkiem. Co ciekawe, wzrosty odnotowywane są bez praktycznie żadnego wsparcia państwa. Możliwe wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE w przyszłości powinno dodatkowo pozytywnie wpłynąć na już dobrze prosperujący rynek sprzedaży pomp ciepła w Polsce.
Artykuł sporządzony dzięki informacjom uzyskanym od PORT PC.

ciekawostka2

Copyright © 2013 - All rights reserved - SAN-TEX