background

Kolektor poziomy

Kolektory poziome w układzie spiralnym zasilające pompy ciepła typu glikol/woda. Studnie kolektorowe systemu ENERGEO firmy Aspol.

Copyright © 2013 - All rights reserved - SAN-TEX